• Varastonhoitaja

 
 

Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto, 180 osp
Varastopalvelujen osaamisala


Varastonhoitaja on logistiikan ammattilainen.Logistiikan perustutkinnon suorittaneelta ei odoteta pelkästään ajoneuvon, ihmisten ja tavaroiden siirtämistä paikasta toiseen, vaan se on myös ihmisten välistä vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua.

Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen. Heillä on taito tehdä varastoalan tehtäviä käsin, koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. He pystyvät hoitamaan varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon käsin tai tietotekniikkaa käyttäen.

He tuntevat varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalivirtojen perustoiminnat. Varastonhoitaja hallitsee logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastoinnin, kuljetukset, talouden, kierrätyksen sekä tietoverkot.


Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • tavaran vastaanotto ja säilytys, tavaran keräily ja lähetys, inventointi ja saldonhallinta, trukinkuljettajan tehtävät
  • tavaran kuljettaminen, osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, varaston tietojärjestelmät
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide ja kulttuuri sekä valinnaisia opintoja.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa. Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka

Metsälän toimipaikka,
Läkkisepänkuja 8, 00620 Helsinki

Pasilan toimipaikka
Kumpulantie 1 A, 00520 Helsinki