6. Verkko-oppiminen

Näkövammaisten verkko-opetus on yleistynyt, sillä verkon avulla voidaan näkövamman esteitä poistaa.

Näkövammaisten opiskelijoiden verkko-opiskelun edellytyksenä on esteetön verkko-oppimisympäristö, jossa apuvälineet toimivat. On tärkeää huomioida esteettömyys koko opiskeluympäristössä, ei pelkästään oppimisalustalla.

Tietämätön opettaja voi rakentaa esteitä (linkit esteellisille sivuille, esteellisen materiaalin lisääminen alustalle, sekavat ja poukkoileva keskustelut, kuvien lisääminen jne.) näkövammaiselle opiskelijalle, vaikka oppimisalusta itsessään olisikin esteetön. Esteettömän verkkoympäristön lisäksi opiskelijat tarvitsevat riittäviä atk-taitoja ja taitoja käyttää apuvälineitä.

Näkövammaisten opiskelijoiden verkko-opiskelun edellytyksenä on esteetön verkko-oppimisympäristö, jossa apuvälineet toimivat. On tärkeää huomioida esteettömyys koko opiskeluympäristössä, ei pelkästään oppimisalustalla.

Tietämätön opettaja voi rakentaa esteitä (linkit esteellisille sivuille, esteellisen materiaalin lisääminen alustalle, sekavat ja poukkoileva keskustelut, kuvien lisääminen jne.) näkövammaiselle opiskelijalle, vaikka oppimisalusta itsessään olisikin esteetön. Esteettömän verkkoympäristön lisäksi opiskelijat tarvitsevat riittäviä atk-taitoja ja taitoja käyttää apuvälineitä.

Lisätietoa

  • Saavutettava.fi uutisia ja kirjoituksia web-julkaisujen saavutettavuudesta.