• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.1.2 Verkko-oppimisalusta

Räätälöityjä verkko-sivu editoreja opetuskäyttöön kutsutaan verkko-oppimisalustoiksi.


Verkko-oppimisalustat, verkkomateriaalit ja oppilaitosten kotisivut ovat opiskelijoille tärkeitä verkkotoimintaympäristöjä. Täysin esteettömiä verkkoympäristöjä ja oppimisalustoja ei ole olemassa, mutta niiden esteettömyydessä on eroja, jotka kannattaa selvittää etukäteen alustaa valittaessa.

Useimmiten opettajat kuitenkin joutuvat tilanteeseen, jossa heidän on selvittävä jo valitun oppimisalustan kanssa. Tällöin on erityisen tärkeää, että opettaja ottaa selvää, miten apuvälineohjelmat toimivat alustalla. Usein esimerkiksi alustojen kalenteritoiminnot eivät toimi apuvälineillä, mutta keskustelutoiminnot onnistuvat.

Millainen verkko-oppimisalusta näkövammaiselle

  • Testaa opiskelijan kanssa etukäteen oppimisalustan eri toiminnot apuvälinein tai selvitä toimintojen esteettömyys muilla keinoin.
  • Suunnittele ympäristön rakenne niin, että voit esitellä opiskelijoille heti alussa polut, mistä löytyvät materiaalit, mihin palautetaan tehtävät jne. Tämä auttaa näkövammaista hahmottamaan ympäristöä, jossa toimitaan.
  • Sopikaa opiskelijoiden kanssa, miten viestit, tiedostot jne. otsikoidaan, jotta ne nimen perusteella on helppo löytää ja liittää oikeaan asiayhteyteen.
  • Varmista, että myös linkittämäsi materiaali on esteetöntä.
  • Kaikkia oppimisympäristön työvälineitä (toimintoja) ei kannata ottaa käyttöön heti alussa, jotta näkövammaiselle oppijalle jää riittävästi aikaa perehtyä keskeisiin toimintoihin.

Jos itse suunnittelet ja teknisesti toteutat verkko-oppimisympäristöjä, esteettömyyden kannalta on tärkeää, että teet ympäristöstä helppokäyttöisen, sivuille loogisen rakenteen ja käytät selkeää kielellistä ilmaisua. Lisäksi verkkoympäristöjen toteutuksessa on käytettävä tekniikoita, jotka huomioivat apuvälineiden ominaisuudet. TASAnet-hankkeessa esteettömyyttä on pohdittu pääasiallisesti näkövammaisten kannalta. Kuulovammaisten erityistarpeista löytyy tietoa Essi-sivustosta.