5.7 Verkkokalvon irtauma

Verkkokalvon irrotessa alla olevasta pigmenttisolukerroksesta, sen aistinsolujen ravinnonsaanti kärsii ja vähitellen ne kuolevat.


Verkkokalvo on pigmenttisolukerroksessa kiinni näköhermonpään ja ora serratan seudussa. Muilla kohdin kiinnitys on löyhä. Irtauma saattaa aiheutua verkkokalvoon tulleen reiän seurauksena, jolloin lasiaistilasta pääsee nestettä verkkokalvon alle.

Yleisin syy on voimakkaaseen likinäköisyyteen liittyvä verkkokalvon rappeuma. Vanhusväestöllä syynä voi olla mykiön poiston aiheuttamat muutokset yhdessä jo rappeutuneen verkkokalvon kanssa.

Tapaturmissa verkkokalvoon saattaa tulla repeämiä, jotka myöhemmin aiheuttavat irtauman. Diabeettisessa retinopatiassa lasiaisen sidekudosmuodostumat saattavat kiristää verkkokalvoa, ja aiheuttaa irtauman.

Ensimmäisinä oireina henkilö voi nähdä välähdyksiä, salamointia ja verenvuodon aiheuttamaa "nokisadetta". Irtauma etenee nopeasti ja muodostaa irronnutta aluetta vastaavaan näkökenttään puutosalueen. Havaittu "verho" laskeutuu tai nousee toimivan näkökentän eteen.

Mikäli verkkokalvo irtoaa kokonaan, kykenee silmä erottamaan vain liikkeet tai hyvin lähellä olevat kohteet. Jos verkkokalvo on irti kauan, sokeutuu silmä kokonaan.

Hoitona on yleensä leikkaushoito, jossa verkkokalvo pyritään kiinnittämään paikoilleen ja sulkemaan siihen syntyneet reiät. Leikkaustulos on kiinni irtauman laajuudesta. Jos verkkokalvon keskeinen alue on irronnut, tarkkaa näköä tuskin saadaan ennalleen.

Ydinasiat

- Verkkokalvo irtoaa pigmenttisolukerroksesta

  • Ensioireina valonvälähdyksiä, salamointia, nokisadetta
  • Verho näkökenttään
  • Näöntarkkuuden heikentyminen
  • Hoidetaan kirurgisesti
  • Kiireellinen hoitoonhakeutuminen tärkeää

Lisälukemista

  • Silmätautioppi / Verkkokalvo ja sen sairaudet / Verkkokalvon irtauma (ablatio retinae)
  • Silmätaudit / Verkkokalvon sairaudet / Verkkokalvon irtauma
< Silmäsairaudet