• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.1.3 Verkkosivujen tyylit

Käyttämällä valmiita tyylejä saat tekstimassasta apuvälineillä helpommin selailtavan.

Suunniteltaessa ja toteutettaessa näkövammaisille esteettömiä verkkoympäristöjä on erityisen tärkeää huomioida seuraavat asiat:

Kuvien, graafisten elementtien ja multimedian vastiketekstit

 • Laadi kaikelle mikä ei ole tekstiä vastiketekstit käyttämällä alt- määreitä.

 • Varmista, että sivut toimivat ja olennainen informaatio on käytettävissä vaikka scriptejä, appletteja tai muita ohjelmallisia elementtejä ei tueta.

Värit, taustakuvat ja korostusten käyttö

 • Valitse taustaksi neutraali väri, että teksti erottuu taustasta selvästi.

 • Jätä käyttäjälle mahdollisuus säätää itse haluamansa värit ja kirjasimen koko.

 • Jos käytät väriä tai esim. lihavointia ja alleviivausta korostukseen, huomioi, että painotus käy ilmi myös tekstistä.

 • Käytä tyylitiedostoja sisällön ja ulkoasun erottamiseen toisistaan.

 • Varmista, että sivut ovat luettavissa myös ilman tyylitiedostoja.

Vaihtoehtoiset muodot PDF -tiedostoille

 • Vältä PDF -tiedostoja.

 • Tee HTML- tai TXT-vaihtoehto PDF-tiedostolle.

Lomakkeiden rakenne

 • Luo selite ja muokkausruutu samalle riville.

 • Jos käytät "haku"-painikkeena kuvaketta, lisää alt-teksti.

Riippumattomuus käytetystä tekniikasta

 • Huolehdi, että sivu on luettavissa myös vanhemmilla graafisilla ja merkkipohjaisilla selaimilla.

 • Huomioi hitaan tiedonsiirtotekniikan vaikutukset.

 • Sivujen selkeyteen ja navigoitavuuteen liittyviä tekijöitä

 • Varmista, että liikkuminen sivulla ja käskyjen syöttö on mahdollista näppäimistöltä.

Kehysten nimeäminen

 • Nimeä kehykset sisältöä kuvaavalla tavalla ja ilmaise kehysten keskinäinen suhde alt-tekstillä.

 • Käytä mieluummin kehyksiä rakenteen määrittelyssä kuin taulukoita.

 • Käytä noframes-tekstiä kuvamaan kehyksen sisältämä informaatio.

 • Luo sisältökehys aktiiviseksi, jolloin ruudunlukuohjelmalla ei tarvitse joka sivulla käydä samoja linkkejä lävitse.

Kuvakartat

 • Tee kuvakartan linkeille alt-tekstit ja/tai tekstilinkit.

Taulukoiden tekstivastineet

 • Vältä taulukoiden käyttöä sisällön muotoilussa kuten palstoituksessa, koska kaikki ruudunlukuohjelmat eivät vielä osaa tulkita taulukoita oikein.

 • Datan esittäminen taulukoilla.

 • Tee riveille ja sarakkeille otsikot.

 • Merkitse otsikkotieto - kuten mittayksikkö - taulukon soluun.

 • Kirjoita taulukon informaatiosta tiivistelmä käyttäen alt- tai longdesc-tekstiä tai tekemällä tiivistelmä erilliseen HTML-dokumenttiin.

Linkit

 • Nimeä linkit selkeästi käyttämällä linkkitekstinä sellaisenaan ymmärrettävää sanaa tai sanojen yhdistelmää.

 • Älä laita liikaa linkkejä sivulle tai ryhmittele linkit alaotsikoiden avulla.

 • Luo linkkirakenteesta looginen.

 • Laita linkit navigointiliittymässä allekkain tai erottele rinnakkain olevat linkit toisistaan esimerkiksi pystyviivalla.

Lisää tietoa esteettömistä verkkoympäristöistä löytyy Näkövammaisten keskusliiton sivuilta