• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

2. Voimaantuminen

Kuntoutuksen tavoitteena on voimaantuminen eli itsenäisyys ja oman elämän hallinta.

Voimaantumisprosessia voidaan kuvata kuntoutusmatkana, jossa näkövammainen kulkee kuvainnollisesti pimeydestä kohti valoa. Matka ei kulje läheskään aina samaa tietä, suoraan eteenpäin. Matkan edetessä kohdataan varjoja ja vastoinkäymisiä. Välillä voi tuntua, että matka ei etene tai että on palattu lähtöruutuun. Matkan tai reitin valintaan ja etukäteissuunnitteluun ei ole aina mahdollisuuksia. Matkan eteneminen edellyttää painolastin vähentämistä: on uskallettava luopua paljosta vanhasta saavuttaakseen jotain uutta (Somerkivi 2000, 14- 15, 87).