• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

2.1 Voimaantumisprosessi

Voimaantumisprosessi johtaa sopeutumisesta selviytymiseen ja oman elämän hallintaan.

Kuntoutuminen johtaa voimaantumiseen. Siihen vaikuttavat useat tekijät, mm. näkövamma ja näkövammautuminen, henkilökohtaiset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät.Psyykkiset muutokset etenevät yksilöllisesti.

Näkövammaan ja näkövammautumiseen liittyvät tekijät

 • näkövamman syy ja diagnoosi
 • näkövammautumisen ajankohta
 • näkötilanteen aste ja vaihtelu
 • toimintakyky ja mahdollisuudet
 • henkilön oma käsitys näkövammastaan ja sen seurauksista

Henkilökohtaiset tekijät

 • minäkuva, identiteetti ja itsetunto
 • kognitiiviset kyvyt ja taidot
 • koulutus- ja työhistoria sekä opiskelu- ja työtaidot
 • sosiaaliset taidot
 • tunne-elämä
 • elämäntapa ja -tyyli
 • elämänkaaren vaihe

Sosiaaliset tekijät

 • sosiaalinen tuki ja verkosto
 • vertaistuki
 • asenteet, roolit ja odotukset

Ympäristöön liittyvät tekijät

 • taloudellinen tilanne
 • asuin- ja elinympäristö
 • kuntoutumisjärjestelmä