• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

5.1 Vuorovaikutus ja viestintä

Näkövamma haittaa havaintoja ja viestintää. Vuorovaikutustaidot pitää usein oppia kuuloaistin avulla näkemättä ympärillä olevia ihmisiä. Kuurosokean viestintä on vielä rajallisempi ja perustuu tuntoaistiin.

Puutteeliset vuorovaikutustaidot voivat aiheuttaa sosiaalisia ongelmia.Yksi tärkeimmistä taidoista on taito kertoa omasta vammasta ja sen aiheuttamista vaikeuksista. Esimerkiksi naapureille on hyvä kertoa, että ei pysty näkövamman vuoksi tervehtimään. Tällöin välttyy "omituisen tai ylpeän naapurin" -maineelta.

Sama koskee myös kaikkea asiointia. Useimmiten asiointi on aloitettava kertomalla näkövammasta ja siitä, millaista apua tarvitsee. Äänensävyt ja tapa, jolla asiansa esittää, vaikuttavat huomattavasti siihen, millaista palvelua saa. Näitä taitoja voi harjoitella etukäteen.

Monesta kodin ulkopuolisesta asioinnista selviää ilman opasta. Tällöin kannattaa etukäteen järjestellä ja ennakoida tulevia tapahtumia ja tilanteita. Esimerkiksi lääkärikeskuksessa käynti onnistuu, kun jo aikaa varatessaan ilmoittaa olevansa näkövammainen ja tarvitsevansa saattoapua ulko-ovelta.

< 5. Vuorovaikutus