Yleistä

Keskuspuiston ammattiopisto on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Koulutustarjontaamme kuuluvat valmentava ja kuntouttava koulutus, ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen lisäkoulutus.

Koulutuspalveluiden lisäksi tarjoamme erilaisia opetus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja toisille oppilaitoksille sekä muille yhteistyötahoille.

Ammatillinen peruskoulutuksemme on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet sekä sosiaaliset tai psyykkiset ongelmat.

Keskuspuiston ammattiopiston päätoimipaikka ja hallinto sijaitsevat Helsingin Ruskeasuolla. Kaikkiaan opistolla on 10 toimipaikkaa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Tuemme opiskelijoitamme monin eri tavoin opintojen sujumisessa. Yksilölliset ja joustavat opiskelusuunnitelmat sekä pienet opiskeluryhmät tarjoavat hyvän lähtökohdan opiskelulle. Oppilaitoksessamme on suuri joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka pitävät huolta opiskelijoidemme terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä tarjoavat oppimiseen monenlaista yksilöllistä tukea.

Tavoitteenamme on, että Keskuspuiston ammattiopistosta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat työelämään ja yhteiskuntaan hyvän, yksilöllisen ammattitaitonsa kautta ja saavat halun elinikäiseen oppimiseen.

Opistomme toisen asteen koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee vuosittain tuhatkunta opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 420. Keskuspuiston ammattiopisto on Invalidisäätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.